Spanish Poughkeepsie SDA Church Food Pantry
61 Market St.
Poughkeepsie NY 12601
United States
Phone: (845) 729-8804